1. Кремена Динкова Стефанова – председател
2. Димитър Петров Василев – представител на Община Гълъбово
3. Веселин Янчев Димитров – член
4. Галя Иванова Стоянова – член
5. Нели Тошкова Стаматова – член     
            Резерви:
1. Светла Петрова – Русева – член
2. Пламена Василева Кънева – член
3. Верка Иванова Михайлова – член