1.Цветомира Николаева Станчева – председател
2.Димитър Петров Василев – финансиращ орган
3.Поля Любенова Георгиева – член
4.Милена Маринова Георгиева – член
5.Кремена Маринова Костова – член     
 
            Резерви:
 
1.Галина Николова Петрова – член
2.Гергана Иванова Янакиева – член
3.Пламена Георгиева Огнянова – член