Тръгна Мечо из гората със гърненцето в ръката.

Под дъба се той поспря, чу жужене на пчела.

Мисли да се покатери и медеца да намери.

От пчелите ще се пази, иначе ще си загази.

И тогава ги видя сто пчели като под строй

пазеха медеца свой.

Други в кошнички с нектар, натежали от товар

тихо в къщичката влизат, после весело излизат.

Лаком Мечо пусна лапа, грабна мед и го налапа.

Но пазачите видяха, жилнаха го и не спряха.

Бързо, Мечо, се спасявай! Милост – не се и надявай!

Тичай, тичай към реката и топни се във водата!

Сега кожата спаси. От децата запомни:

Ти поискай си медец, не се прави на крадец!