ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”